Typos 21.1.2012 – Queenie

Kamera: Karel Ondernický (DJ Diablo ) Queenie1.díl © www.discoboys.cz

Kamera: Karel Ondernický (DJ Diablo ) Queenie2.díl © www.discoboys.cz

Discoboys svìtelná a zvuková technika ,Agentura DJs .prodej svìtelné a zvukové techniky www.discoboys.cz